Provedení rezervace

Rezervační služby mohou využívat všichni uživatelé. Kulinarskecesty.cz je pouze zprostředkovatelem služby. Rezervace je platná až po potvrzení restaurací/hotelem.

Postup pro vytvoření rezervace je následující:

Krok 1: Uživatel si vybere z nabídky partnerských restaurací/hotelů na Kulinarskecesty.cz kliknutím na příslušnou partnerskou restauraci/hotel a její rezervační formulář.

Krok 2: Uživatel zadá počet osob, datum a čas rezervace, kontaktní údaje. V případě, že pro nabízenou rezervaci je dostupná určitá výhoda, si člen v rezervačním formuláři vybere jednu z nabízených výhod, nebo se rozhodne pro rezervaci bez jakékoli výhody.

Krok 3: Uživatel následně provedou rezervaci kliknutím na „REZERVOVAT“.

Krok 4: Kulinarskecesty.cz následně potvrdí uživateli založení rezervace zasláním zprávy na emailovou adresu uživatele uvedenou v rezervaci. Platnost rezervace provádí restaurace/hotel. Rezervace odeslaná z portálu Kulinarskecesty.cz není platná, dokud není potvrzena elektronicky či telefonicky restaurací/hotelem.

Rezervaci může uživatel také provést telefonicky na telefonním čísle uvedeném na stránkách Kulinarskecesty.cz. V případě, že uživatel uvede neplatné telefonní číslo nebo neplatný email, vyhrazuje si Kulinarskecesty.cz právo rezervaci nezprostředkovat.

Kulinarskecesty.cz má otevřeno každý den bez ohledu na svátky nebo víkendy, přičemž aktuální pracovní doba je zveřejněná na Kulinarskecesty.cz.

Platnost a zrušení rezervace

Při výběru data a času rezervace je třeba řídit se otvírací dobou a případnými doplňujícími podmínkami vybrané partnerské restaurace/hotelu.

Rezervace je přenosná, tedy rezervace a případných výhod s ní spojených mohou využít i jiné osoby, než uživatel odesílající rezervaci. Využití rezervace a případných výhod s ní spojených je jednorázové.

Provedenou rezervaci lze zrušit jen prostřednictvím kontaktních údajů restaurace/hotelu nebo na telefonním čísle Kulinarskecesty.cz uvedeném v sekci Kontakt, a to nejpozději před časem, na který je rezervace učiněna.